Hello mọi người,
Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên VPC tháng này không thể ghé thăm để tìm hiểu thêm về những câu chuyện phía sau của những tổ chức từ thiện này.
Được biết, nhóm Giang Kim Cúc… Continue Reading